PureBlue

Deze innovatieve afvalwaterzuivering voor schepen behandelt al het aan boord geproduceerde afvalwater met behulp van geavanceerde biologische MBBR (moving bed bioreactor) technologie. De InnoPack++  zuivert zowel het toilet (zwart) en sanitair (grijs) water, als het keuken- en wasserijwater tot een hoge kwaliteit effluent dat veilig geloosd kan worden volgens Europese normen. Dankzij het compacte design kan de installatie gemakkelijk ingepast worden in plaats-gelimiteerde technische ruimten. Via PureControl++ wordt de installatie op afstand gemonitord en gecontroleerd waardoor de operationele organisatie minimaal is en kosten laag gehouden worden.

Innopack
Schermafbeelding 2022-01-10 om 11.01.45

Hoge kwaliteit effluentwater

Met behulp van MBBR (moving bed bioreactor) technologie worden de in het water aanwezige afvalstoffen (COD) door bacteriën op biologische wijze afgebroken. Deze organismen zitten vast op speciale dragers met een grote actieve oppervlakte, die doorheen het water kolken. Dit zorgt voor de optimale opname van zuurstof en organische afvalstoffen door de bacteriën en een zeer efficiënte afvalwaterzuivering. Deze specifieke groei op dragers zorgt bovendien voor extra bescherming van de bacteriën, resulterend in een zeer robuuste afvalwaterzuivering en een beperkte productie van slib.

Lagere afvoerkosten en lagere slibvolumes

Het slib wordt vervolgens afgescheiden met behulp van een volledig innovatief geautomatiseerd flotatie systeem. Een gordijn van microbellen drijft het slib opwaarts en concentreert het, waarna het afgevoerd wordt naar de aanwezige slibtank. De lagere slibvolumes resulteren in lagere afvoerkosten, minder afvoermomenten en kleinere slibtanks.

InnoPack++ zorgt voor lagere operationele kosten

Deze afvalwaterzuivering onderscheidt zich dankzij de totale afwezigheid van membranen. Hierdoor vervallen operationele kosten zoals het vervangen van membranen, de jaarlijkse CIP (cleaning-in-place) en het stilleggen van de unit. Verstopping van het systeem nooit voorkomen en kan u altijd gegarandeerd uw water veilig afvoeren. De InnoPack++ M is gestoeld op duurzame technologieën met een laag chemicaliënverbruik. Dit reduceert de impact op het milieu en verhoogt de algemene veiligheid voor uw personeel.

Gegarandeerde kwaliteit
Alle afvalwaterstromen op het schip worden gezuiverd met de InnoPack++ MGecertificeerd systeem (RheinSchUO 2012/49/EU) met gegarandeerde effluentnormen

Weinig onderhoud
Volledig geautomatiseerd en continue monitoring via PureControl++ om de operationele werkzaamheden aan boord van het schip te minimaliseren

Bewezen techniek
MBBR: Biologisch systeem zonder membranen waardoor operationele kosten (CIP en vervanging) vervallen.