PureBlue

Procesoptimalisatie van biologische zuivering

Bij PureBlue staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom kiezen wij voor een biologische behandeling van het afvalwater. Dat gebeurt met de hulp van bacteriën, die op kleine plastic carriers groeien. Dit proces vindt plaats in een Moving Bed Bio Reactor, ofwel MBBR.

Op deze pagina lees je meer over onze unieke MBBR en waarom ons systeem nu juist zo innovatief is. Je leest over de belangrijkste voordelen van deze innovatie en waar deze innovaties al zijn toegepast.

3D render van de MicroPack installatie
Moving Bed Bio Reactor

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) is een gevestigde waarde in biologische afvalwaterzuivering. De manier waarop PureBlue dit systeem gebruikt is echter wel heel uniek. Het draait namelijk allemaal om procesbeheersing en procesoptimalisatie. Eén innovatief aspect is de geoptimaliseerde procesregeling voor beluchting. Een tweede aspect van de innovatie is het reactorvolume gebruiken als buffertank.

 

Wat zijn de grootste voordelen van deze innovatie?

Pieken in de hoeveelheid afvalwater, als gevolg van bijvoorbeeld hevige regenval, worden gedeeltelijk behandeld door het reactorvolume als buffertank te gebruiken, waardoor er geen extra tank vooraf nodig is. Extra tankvolume zou namelijk resulteren in een hogere belasting van de MBBR door de hydrolyse van minder biologisch afbreekbare koolstof. Door het reactorvolume als buffertank te gebruiken, wordt koolstof ingesloten in het geproduceerde slib en dus niet ‘verspild’ door mineralisatie tot CO2. Dit resulteert in een kleinere CO2-footprint van de MBBR.

Een ander innovatief aspect is de beheersing van nitrificatie- en denitrificatieprocessen via een uniek ontwikkeld beluchtingsregime. Binnen één tank is het mogelijk om zowel koolstof als stikstof te verwijderen, wat gewoonlijk in een tweefasenproces gebeurt. Dankzij de geoptimaliseerde procesregeling voor beluchting kan een laag energieverbruik bereikt worden. Beluchting is immers het meest energie-intensieve aspect als het gaat om organische- en stikstofverwijderingsprocessen. De door PureBlue ontwikkelde software is bovendien in staat om zich slim aan te passen aan belastingsschommelingen.

 

Voorbeelden waar deze innovatie is toegepast

Door het reactorvolume te gebruiken als buffertank, is het mogelijk om het volledige systeem enorm compact te houden. Dat is belangrijk wanneer er weinig ruimte is voor een dergelijke installatie. Daarom wordt deze innovatie toegepast op alle InnoPack Marine systemen, speciaal ontworpen voor rivier cruiseschepen.

De geoptimaliseerde procesregeling voor beluchting wordt toegepast in alle MicroPack Generation systemen. Het implementeren van deze procesregeling is erg belangrijk voor recreatiegebieden zoals vakantieparken. Gasten zijn namelijk niet altijd aanwezig waardoor de hoeveelheid afvalwater kan fluctueren. Het programma kan zich aanpassen aan deze belastingsschommelingen.

Flowdiagram van de MicroPack Generation, waar de eerste zuiveringsstap (MBBR) wordt uitgelicht