PureBlue

Nieuwe ozonisatietechnologie zuivert water duurzaam

Via rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) dringen nieuwe chemicaliën ons aquatisch milieu binnen. Het gaat om resten van medicijnen, synthetische of natuurlijke hormonen, persoonlijke verzorgingsproducten en industriële chemicaliën. De toenemende aandacht voor het verwijderen van deze microverontreinigingen uit het oppervlaktewater, samen met de groeiende behoefte aan robuuste watersystemen voor het hergebruik van water en het sluiten van kringlopen, weerspiegelen zich in strenger wordende regelgeving voor RWZI’s. Zij dienen bijkomende zuiveringsstappen te nemen. 

Meer zuiveren leidt tot hogere CO2-uitstoot

Het verwijderen van deze microverontreinigingen uit het afvalwater is echter complex, vergt steeds meer energie en zorgt zelfs voor een stijgende CO2-uitstoot. Bestaande technieken leiden tot een verhoging van de CO2-uitstoot met 55%.

Deze contradictie inspireerde ons en het Vlaamse AM-TEAM om een meer duurzame oplossing te ontwikkelen. Het gaat om een nieuwe ozonisatie technologie, gecombineerd met een biologische zuivering, die PureBlue Water omdoopte tot de ‘HydrOzone’-technologie. AM-TEAM zal hiervan een ‘digital twin’ bouwen - een slimme digitale kopie die parameters kan voorspellen die in de realiteit niet gemeten kunnen worden.
 

Duurzame waterzuivering

Kevin van de Merlen, PureBlue Water: “In dit project zullen we een duurzame waterzuivering ontwikkelen die geschikt is voor het zuiveren van afvalwater bij een RWZI. Daarbij combineren we een nieuw type ozonisatiereactor met een biologische zuivering. Dankzij het beter inzetten van de ozon en het biologische proces komen we tot een minimaal energieverbruik en een relevant lagere CO2-uitstoot dan de beste bestaande technieken.”

“Gebaseerd op een eerder uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek, zal onze technologie 3 tot 7 keer minder CO2 uitstoten dan de andere best beschikbare technologieën. Alleen al in Nederland besparen we dan jaarlijks 110.160 ton CO2 ten opzichte van de huidige ozontechniek met een zandfilter. Deze referentie is gebaseerd op een RWZI met 100.000 inwoners equivalenten.”
 

Specialisaties vullen elkaar aan

PureBlue Water is gespecialiseerd in afvalwatertechnologie voor zowel de industriële als communale markt. In dit project zal het bedrijf zich richten op de ontwikkeling van de geavanceerde oxidatietechnologie en biologische zuivering. AM-TEAM is een spin-off van de Universiteit Gent en helpt de waterindustrie wereldwijd met geavanceerde processimulaties voor optimalisatie, ontwerp, opschaling en bedrijfsvoering van behandelings- en zuiveringsprocessen. Zij zetten hun expertise in voor de ontwikkeling van de kinetische en dynamische modellen in de reactor waar de ozon gemengd wordt. Dit laat toe ‘wat-als’ testen uit te voeren die in de praktijk niet mogelijk zijn en om parameters te voorspellen (bv. medicijnresten) die in de praktijk moeilijk meetbaar zijn.
 

CO2-besparing

Jaarlijkse reductie van 110.160 ton CO2 ten opzichte van de huidige ozontechniek met een zandfilter. 

Dit project ontvangt financiële steun van de Europese Unie.