PureBlue

Minder onderhoud van slibafscheiding

Om het schone water van het slib te kunnen scheiden, worden fijne belletjes met opgeloste lucht gebruikt. De kleine belletjes houden het slib vast en brengen dit naar het oppervlak, waar het vervolgens wordt afgevoerd. Dit proces noemen we Dissolved Air Flotation.

Het slib wat wordt afgescheiden, is eigenlijk nog heel waardevol. We zetten het via een vergistingsproces om tot nieuwe grondstoffen voor de productie van bijvoorbeeld groene energie. 

3D render van het DAF-systeem (Dissolved Air Flotation)
Dissolved Air Flotation (DAF)

Onze MicroFlux maakt gebruik van DAF-technologie. Dit systeem kan de zwevende deeltjes (slib) uit afvalwater verwijderen, bijvoorbeeld na een biologische behandeling. Bij PureBlue hebben we een slimme manier ontwikkeld om het energieverbruik van deze slibafscheiding te reduceren en tegelijkertijd de prestaties van dit proces te optimaliseren.

 

Wat zijn de grootste voordelen van deze innovatie?

Een standaard DAF-systeem heeft een pomp en een compressor nodig om de lucht te recyclen en in het DAF-systeem te brengen. De zwevende deeltjes drijven boven op het water en worden mechanisch verwijderd door schrapers. PureBlue doet het op een andere manier. Wij hebben namelijk een innovatief DAF-systeem zónder compressor ontwikkeld. Er is dus alleen een pomp nodig. De zwevende deeltjes worden hydraulisch verwijderd in plaats van mechanisch. Dit voorkomt dat mechanische onderdelen kunnen falen en resulteert daarom in beperkt onderhoud. Zo blijven de kosten van componenten en onderhoud laag. Bovendien past de slimme procesbesturing van onze MicroFlux zich automatisch aan de verschillende debieten en belastingen van het systeem aan.

 

Voorbeelden waar deze innovatie is toegepast

Onze innovatieve slibafscheiding wordt geïntegreerd in de meeste PureBlue waterzuiveringssystemen die zwart- of grijswater behandelen. Een goed voorbeeld is de MicroPack Generation, geschikt voor allerlei toepassingen op land. Denk aan industriële bedrijven, vakantieparken, hotels, ziekenhuizen en zelfs hele wijken.

Flowdiagram van de MicroPack Generation, waar de tweede zuiveringsstap (DAF) wordt uitgelicht