PureBlue

Onderhoudsvriendelijke waterzuivering met Ultrasound

Afvalwater wat verontreinigd is met micro-organismen, wordt in de waterzuiveringssector vaak behandeld met behulp van een UV-reactor. De UV-lampen in deze reactor produceren een intense straling van ultraviolette golflengten. PureBlue heeft een manier gevonden om dit proces efficiënter te maken, terwijl het UV-systeem langdurig optimaal blijft werken. 

Afbeelding van de SonoForce, waar de UV-innovatie van PureBlue is geïntegreerd
Een ultrasoon systeem

Ultrasone golven zijn hoogenergetische trillingen met frequenties hoger dan 20.000 Hz. Ultrasoon wordt o.a. in medische laboratoria gebruikt voor het reinigen van de instrumenten. PureBlue heeft deze technologie geïntegreerd in alle UV systemen, zoals de SonoForce, HydroForce en SonoFlux.  Het ultrasoon systeem heeft een meerledige functie:

  • Zorgt voor de optimale menging van waterstofperoxide en het water in de UV-reactor. Hierdoor verloopt de zuivering efficiënter en effectiever, ook bij lage debieten.
  • Het continu schoonhouden van de UV-kwartsbuizen gegarandeerd een effectieve werking van de UV-lampen.
  • Uitstekende werking, ook in water met veel nutriënten en organische vervuiling (lage UV-transmissie).

Het ontwerp van de UV-reactor is eveneens verbeterd met behulp van computational fluid dynamics. Hierdoor worden de hoge zuiveringsrendementen ook behaald in lozingswater met veel nutriënten en organische vervuiling, ofwel water met lage UV-transmissie. Dankzij dit slimme ontwerp liggen de investeringskosten en de operationele kosten een stuk lager.

 

Wat zijn de grootste voordelen van deze innovatie?

Het compacte SonoForce systeem (UV-reactor) neemt weinig ruimte in beslag en heeft een lage CAPEX. Daarbij heeft het systeem een hogere effectiviteit dankzij de eliminatie van kortsluitstromen in de UV-reactor bij lage debieten, wat resulteert in een lage OPEX. Dankzij het ultrasone systeem worden de UV-kwartsglazen langdurig en continu schoongemaakt. Het systeem werkt optimaal, zelfs bij lage UV-transmissie. Bovendien zijn er geen zuren of chemicaliën benodigd voor de CIP, dankzij de hoogenergetische trillingen met frequenties boven de 20.000 Hz.

 

Voorbeelden waar deze innovatie is toegepast

Onze SonoForce berust op deze UV technologie. Dit systeem wordt inmiddels al veel gebruikt in de glastuinbouw. Hier wordt het water gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen en tegelijkertijd gedesinfecteerd zodat het water hergebruikt kan worden voor de gewassen. De innovaties komen in deze sector volledig tot hun recht omdat gebruikte water in de glastuinbouw vaak sterk verontreinigd is en dus een lage UV transmissie heeft (ca. 10% UVT). Zelfs onder deze omstandigheden kan onze UV technologie voor meer dan 95% van de pesticides afbreken terwijl het kwartsglas schoon blijft.

Deze innovatie wordt ook toegepast in verschillende industrieën, bijvoorbeeld voor continue desinfectietoepassingen zonder verlies aan efficiëntie door systematische organische of anorganische fouling (bv. preventieve legionellabestrijding), of voor het verwijderen van recalcitrante chemicaliën die tijdens de normale bedrijfsvoering in het afvalwater terecht komen. Ook decentrale afvalwaterzuiveringen voor ziekenhuizen kan onze UV/H202 technologie een belangrijke oplossing zijn voor bijvoorbeeld een duurzame en onderhoudsvriendelijke afbraak van medicijnresten.

Flowdiagram van de SonoForce, geoptimaliseerd voor toepassing in de (glas)tuinbouw