PureBlue

.

 

 

Privacyverklaring PureBlue Water

Laatst bijgewerkt op: 23 september 2022

PureBlue respecteert de privacy van onze websitebezoekers. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een websitebezoeker een contactformulier invult of zich aanmeld voor de (online) nieuwsbrief.

Contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke

Naam: PureBlue Water

Adres: Gentsevaart 21, 4565 ER Kapellebrug, Nederland

KvK: 24435858

Website: https://pureblue.nl/nl

 

Ontvanger van persoonsgegevens:

Naam: Erwin Vogel

Functie: Marketing en communicatie

E-mail: evogel@pureblue.nl

Verzamelde informatie, doel en gebruik

PureBlue kan uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken wanneer:

 • U een contactformulier invult zoals een sollicitatieformulier
 • U zichzelf aanmeld voor de (online) nieuwsbrief of het PureBlue magazine
 • U via de website/telefoon/e-mail contact opneemt met PureBlue

De gegevens die opgeslagen en verwerkt worden (indien verstrekt) zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Beroep
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • Social media kanalen

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden doorgaans niet gedeeld met externe partijen. Een uitzondering geldt wanneer andere bedrijven bepaalde diensten namens ons uitvoeren, bijvoorbeeld een advocaat in het kader van onze dienst. Wanneer uw persoonsgegevens worden gedeeld, sluit PureBlue een verwerkersovereenkomst. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan deze bedrijven of andere externe partijen.

Bewaartermijn van gegevens

PureBlue bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hiermee wordt bedoeld dat de persoonsgegevens inzichtelijk blijven zolang deze nodig zijn om verder op te kunnen volgen.

Een voorbeeld: U schrijft zich in voor het PureBlue magazine. Uw persoonsgegevens blijven inzichtbaar totdat wij uw contactgegevens adequaat hebben verwerkt zodanig dat u een nieuwe editie van het magazine kunt ontvangen wanneer deze gepubliceert is.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht op toegang, wijziging en de correctie van uw persoonsgegevens (artikel 33 en 34 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Neem hiervoor contact op met PureBlue Water - Gentsevaart 21, 4565 ER in Kapellebrug. U kunt ook contact opnemen via evogel@pureblue.nl.

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en correctie.

Toestemming intrekken

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, bent u ook gerechtigd om deze toestemming weer in te trekken. Wij zullen per omgaande uw persoonsgegevens uit het systeem halen.

Wilt u de toestemming over de verwerking van persoonsgegevens intrekken? Of heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar: evogel@pureblue.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

PureBlue maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door de eigenaar van PureBlue of werknemers van marketing en communicatie.