PureBlue

Recover.
Bij PureBlue hebben we als missie "het geleende water terug geven aan de natuur in de staat zoals we het gekregen hebben". Dat kan alleen als we het gebruikte water echt schoon krijgen en alle schadelijke stoffen verwijderen, inclusief medicijnresten. 

Ons streven is om dit met een zo klein mogelijke footprint te realiseren. CO2- en energieneutraal zuiveren is onze standaard. 

Reuse.
Afvalwater zien als nieuwe bron van water, dat is de toekomst die voor ons al dagelijkse realiteit is. Door het water van een verbruiker te zuiveren en naar een locatie te brengen waar het het meest nodig is (zoals landbouw, groen in steden, hergebruik industrie) gaan we duurzaam om met ons water. 

Onze focus ligt op het sluiten van de watercyclus. Slim omgaan met water is onze drive.

Regenerate.
De aarde en wij zijn fundamenteel afhankelijk van water. Door klimaat-veranderingen wordt de rol van water steeds belangrijker. Duurzame landbouw, groene steden en duurzaam toerisme, vragen om slimme, vernieuwende concepten waarbij gezuiverd water ingezet kan worden op iedere plek waar het nodig is. 

Zo maken we met onze blauwe stromen de wereld een stukje groener en dragen we bij aan een betere wereld. 

GVDB9757- 2022 - PBW - REPOFOTOS

Water reuse

PureBlue ontzorgt in het creëren van een hernieuwbare bron van water uit uw afvalwaterstromen.

Hergebruik leidt niet alleen tot waterbesparing, maar biedt ook de kans om bedrijfsvoering te verduurzamen.

Ontwerp zonder titel-7

Decentrale waterzuivering

Onze decentrale waterzuiveringsunits creëren de unieke mogelijkheid om afvalwater te zuiveren op locaties waar beperkte of geen rioleringsnetwerk aanwezig is, of als duurzaam alternatief voor conventionele zuivering. Door de compacte uitvoering van onze installaties zijn ze overal in te passen in zowel de openbare ruimte, industrieterreinen als in gebouwen. Kenmerkend zijn de flexibiliteit, schaalbaarheid en brede toepasbaarheid.

GVDB2753- 2022 - PBW - REPOFOTOS

Verdroging & Verziltings oplossingen

Verdroging en de vraag naar zoet water, worden onder invloed van klimaatverandering een steeds grotere uitdaging. PureBlue ondersteunt u in het vinden van een gebiedsgerichte oplossing.

Desalination-Dynamatic-Can-Solve-Water-Challenges

Ontzilting

Wanneer ontzilting nodig is voor een bedrijfsproces kunnen wij met onze innovatieve en compacte installaties van dienst zijn. Zo maken we ook van zout water, veilig en schoon water dat afgestemd is de gewenste kwaliteit.

AdobeStock_457332892

Regeneration

Bij PureBlue geloven we erin dat water een ingrediënt is voor groei! Zowel economisch, sociaal als voor de natuur. Water terugbrengen naar de natuur in zijn meest natuurlijke vorm is onze missie. We werken elke dag aan het zoveel mogelijk sluiten van de waterkringlopen. Dit doen we door gezuiverd afvalwater zodanig na te zuiveren dat het herinzetbaar is voor irrigatie van perken, natuurgebieden en landbouwgewassen.  Op die manier dragen we niet alleen bij aan schoon, veilig en voldoende water, maar leveren we ook onze bijdrage aan het verlagen van de CO2 concentratie en bodemherstel.

lichtbolletje-met-bladeren

Energy recovery

Afval bestaat niet. Het slib dat als bijproduct van het waterzuiveringsproces wordt afgevoerd, zit vol mogelijkheden. Zo kunnen we er duurzame energie uit winnen of bioplastics maken.

medicijnresten

Medicijnrestenverwijdering

Medicijnresten en andere persistente microverontreinigingen vormen een bedreiging voor onze natuurlijke omgeving en de volksgezondheid. PureBlue zet zich intensief in om deze stoffen grondig te verwijderen. Dit doen we met behulp van onze innovatieve AOP technologie. Zo maken we veilig water dat we met een gerust gevoel weer kunnen terug geven aan de natuur.

bacterie

Micropoluenten verwijdering

Ook andere persistente microverontreinigingen vormen een bedreiging voor onze natuurlijke omgeving en de volksgezondheid. PureBlue zet zich intensief in om deze stoffen grondig te verwijderen. Dit doen we met behulp van onze innovatieve AOP technologie. Zo maken we veilig water dat we met een gerust gevoel weer kunnen terug geven aan de natuur.