PureBlue

Schadelijke stoffen verwijderen

Om schadelijke stoffen uit afvalwater te verwijderen, heeft PureBlue de MicroForce ontwikkeld. Dit is een duurzaam waterzuiveringssysteem wat zorgt voor een uitstroom van veilig en schoon water. Dit schone water mag geloosd worden op het oppervlaktewater maar kan ook hergebruikt worden. In deze zuivering zijn biologie en ozon in elkaar verweven. Ozon is heel effectief en kan zelfs de meest zorgwekkende stoffen uit het water halen. Biofiltratie zorgt ervoor dat deze verontreinigingen definitief en op een duurzame manier worden verwijderd.

3D render van de MicroForce in een dichte container
De laatste stap naar veilig oppervlaktewater

Om veilig op het oppervlaktewater te kunnen lozen, moeten alle microverontreinigingen uit het water worden verwijderd. Daarom maakt de MicroForce gebruik van een geavanceerde oxidatietechnologie, waarbij ozon wordt gebruikt. Ozon heeft sterk oxiderende eigenschappen, wat nodig is om zelfs de meest hardnekkige microverontreinigingen af te breken.

Microverontreinigingen zijn schadelijke stoffen die in lage concentraties voorkomen in het afvalwater. Medicijnresten zijn hier een goed voorbeeld van, maar ook pesticiden, hormoonverstorende stoffen of andere specifieke afvalstoffen uit de chemische industrie worden beschouwd als microverontreinigingen. Het systeem is uitvoerig getest en kan een grote verscheidenheid aan microverontreinigingen verwijderen, waaronder gidsstoffen. Dit zijn door de overheid geselecteerde indicatoren die een breed spectrum aan geneesmiddelen vertegenwoordigen. MicroForce heeft een hoog verwijderingsrendement en verwijderd tegelijkertijd nutriënten zoals stikstof. Dit maakt het behandelde afvalwater minder schadelijk, zodat het veilig teruggegeven kan worden aan de natuur.

Ozon en biofiltratie

 

MicroForce maakt gebruik van ozon en biofiltratie. De sterk oxiderende eigenschappen van ozon zorgen voor een effectieve zuivering. Door deze technologie te combineren met biofiltratie, kunnen de schadelijke stoffen definitief en op een duurzame manier uit het afvalwater verwijderd worden.

Duurzaam zuiveren

 

Bij PureBlue streven we naar de meest duurzame manier van water zuiveren. Door biofiltratie toe te passen, gebruikt de MicroForce weinig energie en blijft de CO2-footprint beperkt. Het gebruik van ozon is gering en wordt bovendien in situ opgewekt. Daarnaast behoeft het systeem weinig onderhoud. Dit resulteert in lage onderhoudskosten.

Compact & efficiënt

 

MicroForce is ten opzichte van conventionele technieken enorm compact en past daarom in elke omgeving. Zo kan de waterzuivering dicht bij de bron worden geïnstalleerd. Alle systemen van PureBlue zijn gebaseerd op een Plug-and-Play principe. Dit maakt het plaatsen van een extra behandelingsstap heel eenvoudig.

3D render van de MicroForce, waar de verschillende onderdelen zijn uitgelicht
RWZI's

De MicroForce is een ideale nabehandelingsstap voor het optimaliseren van bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties door microverontreinigingen en nutriënten te verwijderen. De technologie van MicroForce is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar geavanceerde oxidatieprocessen en biologische behandeling. Chemische oxidatie in combinatie met een lage dosering ozon worden gebruikt, net genoeg om complexe moleculen af te breken tot kleinere, beter biologisch afbreekbare structuren. Deze worden vervolgens gemineraliseerd in een verweven biologische behandeling.

Industrie

De chemische industrie heeft als hoofdactiviteit het ontwikkelen van zeer specifieke chemische producten. Aangezien deze producten niet altijd biologisch afbreekbaar zijn, worden industriële bedrijven geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van de milieuwetgeving. Decentrale afvalwaterbehandeling via MicroForce breekt niet alleen schadelijke stoffen af, maar opent bovendien de mogelijkheid tot hergebruik van water. Het sluiten van waterkringlopen en investeren in duurzaam afvalwaterbeheer is zowel vanuit economisch als ecologisch oogpunt de beste keuze.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben in het afvalwater de hoogste concentratie medicijnresten. Vervolgens komen deze medicijnresten in het rioleringsnetwerk terecht. Dankzij het effectieve oxidatieproces van de MicroForce is het mogelijk om specifieke verontreinigingen te verwijderen. Dit systeem heeft een hoog verwijderingsrendement voor röntgencontrastmiddelen, antibiotica en andere medicijnresten. Bovendien kan dit systeem direct bij de bron ingezet worden en zelfs op verschillende afdelingen binnen één ziekenhuis met specifieke afvalwaterstromen.

Flowdiagram van de MicroForce, waar de gehele waterstroom wordt uitgelicht
Impressies
Afbeelding

 

angelo

ceo

ademul@pureblue.nl

Afbeelding

 

sjors

productmanager

sstevens@pureblue.nl

+31 6 12442278

Attributions: Icons made by Freepik and flatart_icons from www.flaticon.com