PureBlue

Duurzaam destilleren


Destillatie is een veelgebruikte techniek in de chemie en voedingsmiddelenindustrie. Vanwege de hoge warmtevraag, kent de techniek een groot energieverbruik. Zo wordt er op jaarbasis in Nederland en België samen ca. 110 GWh verbruikt voor de productie van gedestilleerde dranken. Dat komt overeen met het energieverbruik van ongeveer 32.500 huishoudens. Drie bedrijven gaan samenwerken om dat verbruik en de bijhorende CO2-uitstoot drastisch te reduceren.

 

Twee complementaire partners

De Vlaamse kmo Merlin Innovation bouwde de afgelopen jaren expertise op in de ontwikkeling van duurzame productieprocessen waarbij ze volop inzetten op zonne-energie en zonnewarmte. Samen met de Nederlandse mkb PureBlue Water, gespecialiseerd in afvalwatertechnologie en innovatieve waterbehandelingsprocessen, zullen ze een prototype ontwikkelen om (graan)alcohol en non-alcoholische destillaten duurzaam te produceren (fermenteren en destilleren).
 

100% duurzaam productieproces

Kevin van de Merlen (Merlin Innovation): “Het doel van ons project is om gedestilleerde alcohol volledig duurzaam en CO2-neutraal te kunnen produceren. Het gebruik van zonne-energie alleen levert hiervoor onvoldoende energie. Daarom zullen we innovatieve technieken zoals vacuüm- en membraantechnologie inzetten om de energiebehoefte terug te dringen en tegelijk het waterverbruik en de koelingsenergie sterk te reduceren. In de toekomst kan de ontwikkelde oplossing ook worden ingezet om bio-ethanol op duurzame wijze te produceren.”


Non-alcoholische gin

Tot slot zullen de partners ook kijken naar de productie van non-alcoholische dranken. “Er is steeds meer vraag naar non-alcoholische dranken die qua smaak overeenkomen met alcoholische destillaten. Deze kennen bovendien, vanwege het hogere kookpunt, een nog grotere energiebehoefte. Ook hier wordt een duurzame oplossing voor ontwikkeld.”
 

CO2-besparing

“Per fles gin kunnen we ongeveer 1kWh besparen, per liter pure alcohol zullen we 3 kWh kunnen besparen. Elke bespaarde kWh levert een CO2-winst op van 0,2 kg. De eerste (kleinere) unit die we willen ontwikkelen zal per jaar ongeveer 10.000 liter pure ethanol kunnen produceren, wat een besparing van 6000 kg CO2 oplevert.”

Dit project ontvangt financiële steun van de Europese Unie.