PureBlue
Reuse of waste water on Camping Olmenveld

Reuse of waste water on Camping Olmenveld Reuse Olmenveld Reuse of waste water on Camping Olmenveld Reuse Olmenveld Duurzaam waterbeheer op Camping Olmenveld Zeeland heeft grote behoefte aan duurzame vormen van waterbeheer. Het huidige systeem zit aan de grenzen van de mogelijkheden. Piekbelasting in de zomer leidt tot grote problemen in de voor Zeeland vitale sectoren als de landbouw en de recreatieve sector. Waterbeheer verduurzamen In dit project willen de partners een lokale oplossing ontwikkelen, testen en demonstreren om aan te tonen dat er lokaal mogelijkheden zijn om waterbeheer in de toeristische sector en de landbouw middels samenwerking te verduurzamen. Doelstelling in dit project is de ontwikkeling en demonstratie van een pilot om het afvalwater en regenwater van Camping Olmenveld , dat kan worden opgevangen, te zuiveren en her te gebruiken, de overschotten te bufferen voor toepassing in met name de agrarische sector en voor het besproeien van bijvoorbeeld de gemeentelijke sportvelden. Terugdringen watertekort De partners Camping Olmenveld en PureBlue Water BV gaan gezamenlijk, met ondersteuning van Hogeschool Zeeland (Expertisecentrum Water Technology) een pilot ontwikkelen en demonstreren om het afvalwater en regenwater van Camping Olmenveld te zuiveren, te bufferen, nuttig aan te wenden en aan te bieden als zoetwaterbron voor besproeiing aan de omliggende agrariërs en gemeente. Het uiteindelijke resultaat van het project is een in de praktijk aantoonbare businesscase waarmee de markt in staat is om op feiten gebaseerde investeringsbeslissingen te nemen. HISWA-RECRON is betrokken om de resultaten van het project breed te verspreiden. Dit project ontvangt financiële steun van de Europese Unie. Website pagina

kerst kerst Making impact together Past year, we were able to achieve great steps in making an impact on the field of water. Our motto: recover, reuse and regenerate, really came to life. With our climate school, we have already raised awareness... Something we will dedicate ourselves to even more in the coming year. More green, sufficient water and healthy soils are key to a good climate. We contribute to this with every step we take: the lowest possible footprint and compensation of our CO2 emissions. Healthy and sufficient water is indispensable for this. Our gift to you: a tree! Our gift to you this year is a tree. A tree that we will plant for you in our own PureBlue Tiny Forest. By doing so, we are helping to regenerate a piece of nature. Claim your tree here. Upcoming spring we will plant the Tiny Forest with our entire team. It will consist of 500 trees ( a wide variety of species) And of course, we will keep you involved! So register your tree and join our mission! Plant your tree in our Tiny Forest Please claim your tree and help us plant our forest. One tree per company. We need 500 trees. Name * Last name * Email * Company * Tree * Plant a tree for me Versturen What is a Tiny Forest? A Tiny Forest® is a dense, indigenous forest the size of a tennis court. This forest is not only a pleasant place for butterflies, birds, bees and small mammals, but also for people. Children learn about Dutch nature in the outdoor classroom and local residents meet each other in a pleasant and healthy place. A Tiny Forest stimulates biodiversity: the 200 m2 forest consists of many different types of trees. These trees in turn attract insects and birds. The forest brings the experience of nature closer. The distance between man and nature is greater than ever. A Tiny Forest on your doorstep stimulates curiosity and gives people the opportunity to discover and learn about nature in their own living environment. The construction of Tiny Forests increases water storage capacity, improves air quality and combats heat stress. Finally, a forest has a positive effect on health: more nature in the neighbourhood can reduce stress and stress-related complaints. Website pagina

InnoPack++ Marine InnoPack++ Marine Deze innovatieve afvalwaterzuivering voor schepen behandelt al het aan boord geproduceerde afvalwater met behulp van geavanceerde biologische MBBR (moving bed bioreactor) technologie. De InnoPack++ zuivert zowel het toilet (zwart) en sanitair (grijs) water, als het keuken- en wasserijwater tot een hoge kwaliteit effluent dat veilig geloosd kan worden volgens Europese normen. Dankzij het compacte design kan de installatie gemakkelijk ingepast worden in plaats-gelimiteerde technische ruimten. Via PureControl++ wordt de installatie op afstand gemonitord en gecontroleerd waardoor de operationele organisatie minimaal is. MBBR: hoge kwaliteit effluentwater Met behulp van vooruitstrevende MBBR (moving bed bioreactor) technologie worden de in het water aanwezige afvalstoffen (COD) door bacteriën op biologische wijze afgebroken. Deze organismen zitten vast op speciale dragers met een grote actieve oppervlakte, die doorheen het water kolken. Dit zorgt voor de optimale opname van zuurstof en COD door de bacteriën en een zeer efficiënte afvalwaterzuivering. Deze specifieke groei op dragers zorgt bovendien voor extra bescherming van de bacteriën, resulterend in een zeer robuuste afvalwaterzuivering en een beperkte productie van slib. Lagere afvoerkosten en lagere slibvolumes Het slib wordt vervolgens afgescheiden met behulp van een innovatief geautomatiseerd flotatie systeem. Een gordijn van microbellen drijft het slib opwaarts en concentreert het, waarna het afgevoerd wordt naar de aanwezige slibtank. De lagere slibvolumes resulteren in lagere afvoerkosten, minder afvoermomenten en kleinere slibtanks. InnoPack++ zorgt voor lagere operationele kosten Deze afvalwaterzuivering onderscheidt zich dankzij de totale afwezigheid van membranen. Hierdoor vervallen operationele kosten zoals het vervangen van membranen, de jaarlijkse CIP (cleaning-in-place) en het stilleggen van de unit. Hierdoor kan verstopping van het systeem nooit voorkomen en kan u altijd gegarandeerd uw water veilig afvoeren. De InnoPack++ M is gestoeld op duurzame technologieën met een laag chemicaliënverbruik. Dit reduceert de impact op het milieu en verhoogt de algemene veiligheid voor uw personeel. Gegarandeerde kwaliteit Alle afvalwaterstromen op het schip worden gezuiverd met de InnoPack++ MGecertificeerd systeem (RheinSchUO 2012/49/EU) met gegarandeerde effluentnormen Weinig onderhoud Volledig geautomatiseerd en continue monitoring via PureControl++ om de operationele werkzaamheden aan boord van het schip te minimaliseren Bewezen techniek MBBR: Biologisch systeem zonder membranen waardoor operationele kosten (CIP en vervanging) vervallen. Website pagina