PureBlue
MicroForce++

MicroForce++ MicroForce++ De MicroForce kan moeilijk afbreekbare stoffen verwijderen uit water. Een voorbeeld zijn medicijnresten. De technologie bestaat uit biologie en ozon. Schadelijke stoffen verwijderen Om schadelijke stoffen uit afvalwater te verwijderen, heeft PureBlue de MicroForce ontwikkeld. Dit is een duurzaam waterzuiveringssysteem wat zorgt voor een uitstroom van veilig en schoon water. Dit schone water mag geloosd worden op het oppervlaktewater maar kan ook hergebruikt worden. In deze zuivering zijn biologie en ozon in elkaar verweven. Ozon is heel effectief en kan zelfs de meest zorgwekkende stoffen uit het water halen. Biofiltratie zorgt ervoor dat deze verontreinigingen definitief en op een duurzame manier worden verwijderd. De laatste stap naar veilig oppervlaktewater Om veilig op het oppervlaktewater te kunnen lozen, moeten alle microverontreinigingen uit het water worden verwijderd. Daarom maakt de MicroForce gebruik van een geavanceerde oxidatietechnologie, waarbij ozon wordt gebruikt. Ozon heeft sterk oxiderende eigenschappen, wat nodig is om zelfs de meest hardnekkige microverontreinigingen af te breken. Microverontreinigingen zijn schadelijke stoffen die in lage concentraties voorkomen in het afvalwater. Medicijnresten zijn hier een goed voorbeeld van, maar ook pesticiden, hormoonverstorende stoffen of andere specifieke afvalstoffen uit de chemische industrie worden beschouwd als microverontreinigingen. Het systeem is uitvoerig getest en kan een grote verscheidenheid aan microverontreinigingen verwijderen, waaronder gidsstoffen. Dit zijn door de overheid geselecteerde indicatoren die een breed spectrum aan geneesmiddelen vertegenwoordigen. MicroForce heeft een hoog verwijderingsrendement en verwijderd tegelijkertijd nutriënten zoals stikstof. Dit maakt het behandelde afvalwater minder schadelijk, zodat het veilig teruggegeven kan worden aan de natuur. Ozon en biofiltratie MicroForce maakt gebruik van ozon en biofiltratie. De sterk oxiderende eigenschappen van ozon zorgen voor een effectieve zuivering. Door deze technologie te combineren met biofiltratie, kunnen de schadelijke stoffen definitief en op een duurzame manier uit het afvalwater verwijderd worden. Duurzaam zuiveren Bij PureBlue streven we naar de meest duurzame manier van water zuiveren. Door biofiltratie toe te passen, gebruikt de MicroForce weinig energie en blijft de CO2-footprint beperkt. Het gebruik van ozon is gering en wordt bovendien in situ opgewekt. Daarnaast behoeft het systeem weinig onderhoud. Dit resulteert in lage onderhoudskosten. Compact & efficiënt MicroForce is ten opzichte van conventionele technieken enorm compact en past daarom in elke omgeving. Zo kan de waterzuivering dicht bij de bron worden geïnstalleerd. Alle systemen van PureBlue zijn gebaseerd op een Plug-and-Play principe. Dit maakt het plaatsen van een extra behandelingsstap heel eenvoudig. RWZI's De MicroForce is een ideale nabehandelingsstap voor het optimaliseren van bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties door microverontreinigingen en nutriënten te verwijderen. De technologie van MicroForce is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar geavanceerde oxidatieprocessen en biologische behandeling. Chemische oxidatie in combinatie met een lage dosering ozon worden gebruikt, net genoeg om complexe moleculen af te breken tot kleinere, beter biologisch afbreekbare structuren. Deze worden vervolgens gemineraliseerd in een verweven biologische behandeling. Industrie De chemische industrie heeft als hoofdactiviteit het ontwikkelen van zeer specifieke chemische producten. Aangezien deze producten niet altijd biologisch afbreekbaar zijn, worden industriële bedrijven geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van de milieuwetgeving. Decentrale afvalwaterbehandeling via MicroForce breekt niet alleen schadelijke stoffen af, maar opent bovendien de mogelijkheid tot hergebruik van water. Het sluiten van waterkringlopen en investeren in duurzaam afvalwaterbeheer is zowel vanuit economisch als ecologisch oogpunt de beste keuze. Ziekenhuizen Ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben in het afvalwater de hoogste concentratie medicijnresten. Vervolgens komen deze medicijnresten in het rioleringsnetwerk terecht. Dankzij het effectieve oxidatieproces van de MicroForce is het mogelijk om specifieke verontreinigingen te verwijderen. Dit systeem heeft een hoog verwijderingsrendement voor röntgencontrastmiddelen, antibiotica en andere medicijnresten. Bovendien kan dit systeem direct bij de bron ingezet worden en zelfs op verschillende afdelingen binnen één ziekenhuis met specifieke afvalwaterstromen. Impressies Op naar een betere wereld angelo ceo ademul@pureblue.nl sjors productmanager sstevens@pureblue.nl +31 6 12442278 Attributions: Icons made by Freepik and flatart_icons from www.flaticon.com Website pagina

Business cases

Business cases Business cases Alle klanten met een PureBlue systeem op één plek, zoals de duurzame waterzuivering op Camping Olmenveld. Vakantiepark Olmenveld Jos Westerbeke, eigenaar van camping Olmenveld, wilde de CO2-footprint van zijn camping verkleinen en een gesloten watercyclus realiseren. Het water dat de campinggasten gebruiken, bijvoorbeeld voor het afwassen, douchen en doorspoelen, ging altijd direct naar het riool. Met de MicroPack++ Generation is dat nu verleden tijd. Deze installatie zuivert het water van verontreinigingen, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld op de camping zelf, om toiletten mee door te spoelen. MicroPack bekijken Teruggeven aan de omgeving Wanneer het afvalwater door de MicroPack++ Generation volledig is gezuiverd, wordt de uitstroom van schoon water direct naar een bassin gepompt. Dit bassin heeft Westerbeke naast de camping aangelegd, om grote voorraden aan schoon water te kunnen bufferen. Hierdoor is het mogelijk om snel schoon water terug te pompen, wanneer de camping dit nodig heeft. Maar niet alleen campinggasten profiteren van de duurzame zuivering. Ook omliggende agrariërs hebben er profijt van. Wanneer het productieve seizoen begint, kunnen nabijgelegen landbouwers gebruik maken van deze extra zoetwaterbron voor irrigatie. Daarnaast is Westerbeke gaan samenwerken met lokale sportclubs. Zij zullen het schone water gaan inzetten om velden mee te kunnen beregenen. Benieuwd welke mogelijkheden de MicroPack++ Generation nog meer te bieden heeft? Klik op de knop. LEES MEER Wat zegt Jos Westerbeke? "We wilden weten hoe de afvalstromen van de camping eruit zien, hoe we kosten kunnen besparen en hoe we onze CO2-footprint kunnen verkleinen. De combinatie van de zuiveringsinstallatie en het waterbassin bleek de oplossing.’’ Jos Westerbeke - eigenaar Vakantiepark Olmenveld Ab Initio De Ab Initio is een geavanceerd en duurzaam schip wat boordevol innovaties zit. Het dient als opleidingsschip én fieldlab. Aan boord doen zowel studenten als bedrijven onderzoek naar verschillende installaties en technologieën. STC Group, de eigenaar, heeft vanaf de start al duurzame eisen gesteld aan het schip. Zodoende hebben ze gekozen voor een InnoPack Marine. Meer over Ab Initio Een bijdrage leveren aan het milieu Het scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart benoemt dat binnenvaartschepen geen afvalwater in de voor scheepvaartverkeer openstaande wateren mogen lozen. Afvalwater aan boord opslaan is geen optie, omdat de meeste schepen weinig ruimte beschikbaar hebben. Onze compacte waterzuiveringssystemen, zoals de InnoPack, nemen weinig ruimte in beslag en zijn bovendien ook nog eens heel duurzaam. InnoPack Marine Wat zegt STC-Group? "Natuurlijk willen we ook onze bijdrage leveren aan het milieu en een duurzame wereld. Daarom hebben we vanaf de start van het project duurzame en innovatieve eisen gesteld aan de Ab Initio. Naar onze mening past de InnoPack goed bij deze filosofie. Zodoende is gekozen voor een zuiveringsinstallatie van PureBlue. Uiteraard is dit ook vooruitlopend op de nieuwe wetgeving voor passagiersschepen van meer dan 12 personen" Esther Ouwens Nagell - Strategisch communicatieadviseur bij STC-Group Website pagina

Innovations

Innovations Innovations Alle innovaties van PureBlue, om de waterzuiveringssystemen nog duurzamer, efficiënter en energiezuiniger te maken. Innovatief en duurzaam PureBlue wil de meest duurzame waterzuiveringsinstallaties kunnen garanderen. Daarom blijven wij voortdurend innoveren. Elke dag onderzoekt de afdeling R&D nieuwe waterzuiveringstechnieken en zijn onze engineers bezig met het ontwerpen van slimme installaties die steeds compacter worden. Op deze pagina lees je over de bijzondere innovaties. Procesoptimalisatie van biologische zuivering Een compact systeem dankzij ons eigen dragermateriaal en een slim beluchtingsregime voor het simultaan mineraliseren van koolstof en stikstofverwijdering. Lees verder Dissolved Air Flotation Een automatisch en compact systeem voor slibafscheiding zodat waardevolle grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Lees verder UV / H2O2 Innovatieve UV-reactoren die desinfectie en de verwijdering van schadelijke stoffen mogelijk maakt, zelfs bij lage UV-transmissies, met een ultrasoonsysteem voor preventief onderhoud. Lees verder Slib valorisatie Een decentrale hydrolyse-eenheid die organische zuren stabiliseert, zodat deze stoffen uiteindelijk geupcycled kunnen worden. Lees verder Ozonisatie-technologie Waarom ozonisatie de beste manier is om microverontreinigingen, zoals medicijnresten, uit het afvalwater te verwijderen. Lees verder Duurzaam destilleren Een bijzondere samenwerking tussen PureBlue en Solar Gin waarbij op een duurzame manier wordt gedestilleerd via zonnewarmte en beperkt watergebruik. Lees verder Website pagina

HydroFlux

HydroFlux HydroFlux Regenwater opnieuw gebruiken Het opvangen en zuiveren van regenwater is een goede mogelijkheid om water te besparen en zo een bijdrage te leveren aan milieuherstel. Helaas wordt deze mogelijkheid vaak over het hoofd gezien. Door regenwater een tweede leven te geven, neemt de druk op traditionele waterbronnen af. HydroFlux is ons duurzame systeem voor het opvangen en behandelen van regenwater. Het innovatieve systeem verwijdert alle verontreinigingen, zodat het water geschikt is voor hergebruik. Denk bijvoorbeeld aan spoelwater voor toiletten of de irrigatie van gewassen. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door. Vakantieparken Tekst Hotels Tekst Ziekenhuizen Tekst Op naar een betere wereld Angelo CEO ademul@pureblue.nl Sjors Productmanager sstevens@pureblue.nl +31 6 12442278 Titel Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door. Website pagina

Test

Test Test Hoe belangrijk is groen in de stad? * Erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Waarom moet er volgens jou meer groen in de stad komen? Als we regenwater schoonmaken, kunnen we het daarna dan hergebruiken? * Ja Nee Misschien Waar kunnen we schoon regenwater voor gebruiken? E-mailadres Verstuur Recover. Bij PureBlue is het onze missie om "geleend" water terug te brengen in zijn natuurlijke staat. Dit is alleen mogelijk als we gebruikt water perfect schoon krijgen en alle schadelijke stoffen verwijderen, inclusief medicijnresten. Reuse. Afvalwater hergebruiken is de toekomst. Maar voor ons is het al realiteit. Het is belangrijk om gebruikt water te behandelen en het naar plekken te brengen waar dit het meest nodig is. Denk aan de landbouw, groene steden, en de recycling-industrie. Zo benutten we water op de meest duurzame manier. Regenerate. De aarde is fundamenteel afhankelijk van water. Door klimaatverandering wordt de rol van water steeds belangrijker. Wanneer gezuiverd water opnieuw gebruikt wordt, of teruggebracht wordt naar de natuur, verminderd de druk op natuurlijke waterbronnen. Dat is essentieel voor het herstellen van de leefomgeving. Website pagina

Olivier

Olivier Olivier Een omschrijving van service monteur Olivier, die inmiddels werkt als werkvoorbereider bij PureBlue Water. Olivier - werkvoorbereider Mijn naam is Olivier en ik ben 57 jaar oud. Oorspronkelijk kom ik uit Antwerpen maar inmiddels woon ik al meer dan 25 jaar in Zeeuws-Vlaanderen. Buiten mijn werk ben ik geïnteresseerd in motorrijden en het herstellen van vintage audio apparatuur om het een 2e leven te geven. Ik vind het ook leuk om met een RC Helikopter te vliegen, maar dat moet ik nog wel leren. Mijn werkzaamheden bij PureBlue 12 jaar geleden ben ik begonnen bij PureBlue. Toen was ik de enige service monteur en was ik ook bezig met bouwwerkzaamheden in de werkplaats. Het was best uitdagend om bijna alles zelf te moeten doen. In de afvalwatersector zijn er namelijk meerdere oplossingen voor de verschillende soorten afvalwater. Stilaan is de groep gegroeid en kreeg ik meer hulp bij bouw en service. Na verloop van tijd ben ik van functie veranderd, namelijk magazijnmedewerker en deels werkvoorbereider. Zo zorg ik dat de monteurs op een efficiënte manier aan de slag kunnen gaan. Mijn motivatie om bij PureBlue te werken Bij PureBlue zijn we steeds bezig om nieuwe technieken te bouwen, deze te testen en vervolgens te monteren bij de klant. Ik vind het enorm interessant en uitdagend om voor ieder afvalwaterprobleem telkens de juiste oplossing te vinden. Bovendien heb ik de afgelopen jaren veel mensen leren kennen. Ik blijf vooral genieten van de goede werksfeer binnen het team! Dat komt voor mij op de eerste plaats. Website pagina

Moving Bed Bio Reactor

Moving Bed Bio Reactor Moving Bed Bio Reactor Innovatie voor procesoptimalisatie van de biologische afvalwaterzuivering van PureBlue. Afvalwater schoonmaken met bacteriën. Procesoptimalisatie van biologische zuivering Bij PureBlue staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom kiezen wij voor een biologische behandeling van het afvalwater. Dat gebeurt met de hulp van bacteriën, die op kleine plastic carriers groeien. Dit proces vindt plaats in een Moving Bed Bio Reactor, ofwel MBBR. Op deze pagina lees je meer over onze unieke MBBR en waarom ons systeem nu juist zo innovatief is. Je leest over de belangrijkste voordelen van deze innovatie en waar deze innovaties al zijn toegepast. Moving Bed Bio Reactor Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) is een gevestigde waarde in biologische afvalwaterzuivering. De manier waarop PureBlue dit systeem gebruikt is echter wel heel uniek. Het draait namelijk allemaal om procesbeheersing en procesoptimalisatie. Eén innovatief aspect is de geoptimaliseerde procesregeling voor beluchting. Een tweede aspect van de innovatie is het reactorvolume gebruiken als buffertank. Wat zijn de grootste voordelen van deze innovatie? Pieken in de hoeveelheid afvalwater, als gevolg van bijvoorbeeld hevige regenval, worden gedeeltelijk behandeld door het reactorvolume als buffertank te gebruiken, waardoor er geen extra tank vooraf nodig is. Extra tankvolume zou namelijk resulteren in een hogere belasting van de MBBR door de hydrolyse van minder biologisch afbreekbare koolstof. Door het reactorvolume als buffertank te gebruiken, wordt koolstof ingesloten in het geproduceerde slib en dus niet ‘verspild’ door mineralisatie tot CO2. Dit resulteert in een kleinere CO2-footprint van de MBBR. Een ander innovatief aspect is de beheersing van nitrificatie- en denitrificatieprocessen via een uniek ontwikkeld beluchtingsregime. Binnen één tank is het mogelijk om zowel koolstof als stikstof te verwijderen, wat gewoonlijk in een tweefasenproces gebeurt. Dankzij de geoptimaliseerde procesregeling voor beluchting kan een laag energieverbruik bereikt worden. Beluchting is immers het meest energie-intensieve aspect als het gaat om organische- en stikstofverwijderingsprocessen. De door PureBlue ontwikkelde software is bovendien in staat om zich slim aan te passen aan belastingsschommelingen. Voorbeelden waar deze innovatie is toegepast Door het reactorvolume te gebruiken als buffertank, is het mogelijk om het volledige systeem enorm compact te houden. Dat is belangrijk wanneer er weinig ruimte is voor een dergelijke installatie. Daarom wordt deze innovatie toegepast op alle InnoPack Marine systemen, speciaal ontworpen voor rivier cruiseschepen. De geoptimaliseerde procesregeling voor beluchting wordt toegepast in alle MicroPack Generation systemen. Het implementeren van deze procesregeling is erg belangrijk voor recreatiegebieden zoals vakantieparken. Gasten zijn namelijk niet altijd aanwezig waardoor de hoeveelheid afvalwater kan fluctueren. Het programma kan zich aanpassen aan deze belastingsschommelingen. Website pagina

Dissolved Air Flotation

Dissolved Air Flotation Dissolved Air Flotation Innovatie om slibafscheiding nog efficiënter te maken zonder een compressor te gebruiken. Hydraulische verwijdering en slimme procesbesturing. Minder onderhoud van slibafscheiding Om het schone water van het slib te kunnen scheiden, worden fijne belletjes met opgeloste lucht gebruikt. De kleine belletjes houden het slib vast en brengen dit naar het oppervlak, waar het vervolgens wordt afgevoerd. Dit proces noemen we Dissolved Air Flotation. Het slib wat wordt afgescheiden, is eigenlijk nog heel waardevol. We zetten het via een vergistingsproces om tot nieuwe grondstoffen voor de productie van bijvoorbeeld groene energie. Dissolved Air Flotation (DAF) Onze MicroFlux maakt gebruik van DAF-technologie. Dit systeem kan de zwevende deeltjes (slib) uit afvalwater verwijderen, bijvoorbeeld na een biologische behandeling. Bij PureBlue hebben we een slimme manier ontwikkeld om het energieverbruik van deze slibafscheiding te reduceren en tegelijkertijd de prestaties van dit proces te optimaliseren. Wat zijn de grootste voordelen van deze innovatie? Een standaard DAF-systeem heeft een pomp en een compressor nodig om de lucht te recyclen en in het DAF-systeem te brengen. De zwevende deeltjes drijven boven op het water en worden mechanisch verwijderd door schrapers. PureBlue doet het op een andere manier. Wij hebben namelijk een innovatief DAF-systeem zónder compressor ontwikkeld. Er is dus alleen een pomp nodig. De zwevende deeltjes worden hydraulisch verwijderd in plaats van mechanisch. Dit voorkomt dat mechanische onderdelen kunnen falen en resulteert daarom in beperkt onderhoud. Zo blijven de kosten van componenten en onderhoud laag. Bovendien past de slimme procesbesturing van onze MicroFlux zich automatisch aan de verschillende debieten en belastingen van het systeem aan. Voorbeelden waar deze innovatie is toegepast Onze innovatieve slibafscheiding wordt geïntegreerd in de meeste PureBlue waterzuiveringssystemen die zwart- of grijswater behandelen. Een goed voorbeeld is de MicroPack Generation, geschikt voor allerlei toepassingen op land. Denk aan industriële bedrijven, vakantieparken, hotels, ziekenhuizen en zelfs hele wijken. Website pagina

UV

UV UV Een innovatief ultrasoon systeem wat waterzuiveringen met een UV-systeem continue schoonmaakt en een effectieve zuivering garandeerd. Onderhoudsvriendelijke waterzuivering met Ultrasound Afvalwater wat verontreinigd is met micro-organismen, wordt in de waterzuiveringssector vaak behandeld met behulp van een UV-reactor. De UV-lampen in deze reactor produceren een intense straling van ultraviolette golflengten. PureBlue heeft een manier gevonden om dit proces efficiënter te maken, terwijl het UV-systeem langdurig optimaal blijft werken. Een ultrasoon systeem Ultrasone golven zijn hoogenergetische trillingen met frequenties hoger dan 20.000 Hz. Ultrasoon wordt o.a. in medische laboratoria gebruikt voor het reinigen van de instrumenten. PureBlue heeft deze technologie geïntegreerd in alle UV systemen, zoals de SonoForce, HydroForce en SonoFlux. Het ultrasoon systeem heeft een meerledige functie: Zorgt voor de optimale menging van waterstofperoxide en het water in de UV-reactor. Hierdoor verloopt de zuivering efficiënter en effectiever, ook bij lage debieten. Het continu schoonhouden van de UV-kwartsbuizen gegarandeerd een effectieve werking van de UV-lampen. Uitstekende werking, ook in water met veel nutriënten en organische vervuiling (lage UV-transmissie). Het ontwerp van de UV-reactor is eveneens verbeterd met behulp van computational fluid dynamics. Hierdoor worden de hoge zuiveringsrendementen ook behaald in lozingswater met veel nutriënten en organische vervuiling, ofwel water met lage UV-transmissie. Dankzij dit slimme ontwerp liggen de investeringskosten en de operationele kosten een stuk lager. Wat zijn de grootste voordelen van deze innovatie? Het compacte SonoForce systeem (UV-reactor) neemt weinig ruimte in beslag en heeft een lage CAPEX. Daarbij heeft het systeem een hogere effectiviteit dankzij de eliminatie van kortsluitstromen in de UV-reactor bij lage debieten, wat resulteert in een lage OPEX. Dankzij het ultrasone systeem worden de UV-kwartsglazen langdurig en continu schoongemaakt. Het systeem werkt optimaal, zelfs bij lage UV-transmissie. Bovendien zijn er geen zuren of chemicaliën benodigd voor de CIP, dankzij de hoogenergetische trillingen met frequenties boven de 20.000 Hz. Voorbeelden waar deze innovatie is toegepast Onze SonoForce berust op deze UV technologie. Dit systeem wordt inmiddels al veel gebruikt in de glastuinbouw. Hier wordt het water gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen en tegelijkertijd gedesinfecteerd zodat het water hergebruikt kan worden voor de gewassen. De innovaties komen in deze sector volledig tot hun recht omdat gebruikte water in de glastuinbouw vaak sterk verontreinigd is en dus een lage UV transmissie heeft (ca. 10% UVT). Zelfs onder deze omstandigheden kan onze UV technologie voor meer dan 95% van de pesticides afbreken terwijl het kwartsglas schoon blijft. Deze innovatie wordt ook toegepast in verschillende industrieën, bijvoorbeeld voor continue desinfectietoepassingen zonder verlies aan efficiëntie door systematische organische of anorganische fouling (bv. preventieve legionellabestrijding), of voor het verwijderen van recalcitrante chemicaliën die tijdens de normale bedrijfsvoering in het afvalwater terecht komen. Ook decentrale afvalwaterzuiveringen voor ziekenhuizen kan onze UV/H202 technologie een belangrijke oplossing zijn voor bijvoorbeeld een duurzame en onderhoudsvriendelijke afbraak van medicijnresten. Website pagina

Ab Initio

Ab Initio Ab Initio Informatie over ons InnoPack waterzuiveringssyteem op het duurzame opleidingsschip Ab Initio en de samenwerking tussen PureBlue en de STC Group. Waterzuivering op een duurzaam opleidingsschip De Ab Initio van de STC Group is een geavanceerd schip, boordevol innovaties en het meest duurzame in zijn soort. Het schip dient als opleidingsschip maar ook als fieldlab. STC Group heeft gekozen voor een innovatieve waterzuiveringsoplossing van PureBlue - De InnoPack Marine. We gingen in gesprek over het schip en de keuze voor PureBlue met Esther Ouwens Nagell, Senior communicatieadviseur bij de STC Group en Peter Verheijen, Beleidsadviseur bij de Hogeschool Rotterdam. Waarom kozen jullie voor een InnoPack voor dit schip? Esther: "De installatie is speciaal op maat gemaakt voor de Ab Initio. Daarom is de InnoPack Marine, die bij ons aan boord staat, echt 'one of a kind'. De installaties van PureBlue zijn vele malen compacter dan andere waterzuiveringsinstallaties. Dat was voor ons erg interessant omdat er op de Ab Initio slechts beperkte ruimte beschikbaar is. Het scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart benoemt dat binnenvaartschepen geen afvalwater in de voor scheepvaartverkeer openstaande wateren mogen pompen. Het afvalwater moet juist opgeslagen worden om vervolgens door een erkende verwerker opgehaald te worden. Het probleem hierbij is dat je heel veel afvalwater aan boord hebt en dat is voor veel schepen eigenlijk niet te doen gezien de ruimte. Natuurlijk willen we ook onze bijdrage leveren aan het milieu en een duurzame wereld. Daarom hebben we vanaf de start van het project duurzame en innovatieve eisen gesteld aan het schip. Naar onze mening past de InnoPack goed bij deze filosofie. Zodoende is gekozen voor een zuiveringsinstallatie van PureBlue. Uiteraard is dit ook vooruitlopend op de nieuwe wetgeving voor passagiersschepen van meer dan 12 personen." Hoe ervaren jullie het partnerschap met PureBlue? Esther: "Toen wij bij PureBlue op bezoek zijn geweest, vonden we het enorm leuk dat er met zoveel enthousiasme en passie werd verteld over de innovatieve systemen. Bovendien wordt er hard gewerkt om de zuiveringsinstallaties voortdurend te verbeteren. Niet alleen op het gebied van scheepvaart, maar ook voor andere sectoren. Dat is heel leuk: we denken namelijk dat innovatie met betrekking tot het behandelen van o.a. afvalwater, hard nodig is. Vorig jaar waren wij op bezoek in Servië, waar de Ab Initio werd gebouwd. De zuiveringsinstallatie van PureBlue was toen al geleverd. Op dat moment was de Ab Initio echt nog een casco schip, er waren alleen nog maar een paar stalen platen aan elkaar gelast. Toch lag de InnoPack van PureBlue toen al te pronken. Die hebben we natuurlijk ook even goed bekeken." Wat gebeurt er precies op de Ab Initio? Peter: "De Ab Initio is niet alleen een opleidingsschip maar ook een innovatief fieldlab. Dat wil zeggen dat wij aan boord onderzoek gaan doen, voornamelijk met studenten en bedrijven. Diverse installaties en technologieën worden dus onderzocht op bruikbaarheid en toepassing. Daarom zou het mooi zijn als de data die uit de InnoPack komt, omgezet kan worden tot lesstof voor de studenten. Op deze manier kunnen zij meer leren over het InnoPack systeem en de kwaliteit van water. Inmiddels zijn we samen met PureBlue aan de slag om dit te kunnen realiseren. Als onderwijsinstelling is het erg belangrijk dat er langdurige samenwerkingen ontstaan met maritieme toeleveranciers zoals PureBlue. Zo kunnen we bijvoorbeeld gastlessen van toeleveranciers aanbieden aan onze studenten. Op dit moment zijn we ook bezig om op andere (innovatieve) manieren les te geven. Het lijkt ons erg interessant om de mogelijkheden van augmented reality en virtual reality te benutten. We zouden het heel mooi vinden om bijvoorbeeld een virtuele leeromgeving te creëeren, waar ook lessen over de InnoPack gegeven worden." Website pagina