PureBlue

De Micropack++

Met de Micropack++ worden nieuwe, innovatieve oplossingen voor circulair watergebruik geïntroduceerd. Een innovatieve biologische technologie die schoon water creëert en het afval valoriseert tot grondstof. De MicroPack++ is een modulaire installatie. Dit maakt de MicroPack++ generiek, gemakkelijk transporteerbaar en door zijn compacte ontwerp eenvoudig en slim te integreren is in residentiele gebieden.

image005
hergebruik van water + gedecentraliseerde afvalwaterzuivering + droogtepreventie + ontzilting + regeneratie + energieterugwinning + Verwijdering van microverontreinigingen + Verwijdering van farmaceutische residuen +-6

Wat zijn de voordelen?

Modulaire, compacte en hoogtechnologische producten maken met de kleinste ecologische footprint (90% besparing op Co2, 100% energiehergebruik) door middel van innovatief gebruik van biologie in combinatie met technologie het water vrij van micropolluenten en stoffen die momenteel nog in ons gezuiverde water zitten (denk bijvoorbeeld aan medicijnresten). De MicroPack++ verwijdert alle stoffen en is daarnaast in staat om op een vernieuwende manier te kijken naar toepassing van afvalwater, bijvoorbeeld in de landbouw ter bestrijding van droogte, circulair gebruik in een groene stad, hergebruik in de industrie. Veilig water voor iedereen.

De MicroPack++ is specifiek ontworpen voor snelle, veilige en flexibele implementatie. Door zijn modulaire ontwerp kan de MicroPack++ in vrijwel iedere situatie worden ingezet en indien nodig eenvoudig worden uitgebreid. Hierdoor kan op iedere plek water worden gezuiverd en kan op iedere plek, op ieder moment impact worden gemaakt op de natuur Deze installatie vormt de basis van uw zuiveringsuitdaging.

Deze gecontaineriseerde oplossing is te koppelen met andere installaties binnen de MicroPack++ Generation productenlijn.

Schermafbeelding 2022-02-03 om 13.55.32
Schermafbeelding 2022-02-03 om 13.57.21