PureBlue


Nieuwe ozonisatietechnologie zuivert water duurzaam

Via rioolwaterzuivering-sinstallaties (RWZI’s) dringen nieuwe chemicaliën ons aquatisch milieu binnen. Het gaat om resten van medicijnen, synthetische of natuurlijke hormonen, persoonlijke verzorgingsproducten en industriële chemicaliën. De toenemende aandacht voor het verwijderen van deze microverontreinigingen uit het oppervlaktewater, samen met de groeiende behoefte aan robuuste watersystemen voor het hergebruik van water en het sluiten van kringlopen, weerspiegelen zich in strenger wordende regelgeving voor RWZI’s. Zij dienen bijkomende zuiveringsstappen te nemen. 


Water zuiveren bij de bron


Nieuwe hotels, campings, bedrijfsgebouwen, … allemaal plaatsen met potentieel om water lokaal te zuiveren. Het Vlaamse Hydrohm en Nederlandse PureBlue Water willen een hydrolyse-eenheid ontwikkelen om dat te vergemakkelijken. Met de E-hydrotechnologie wordt het mogelijk om op een kostenefficiënte en energieneutrale manier decentraal te zuiveren. Bovendien brengt de technologie mogelijkheden om de organische stroom te upcyclen via fermentatie en daarmee producten zoals bioplastics te produceren.


Duurzaam destilleren

 

Destillatie is een veelgebruikte techniek in de chemie en voedingsmiddelenindustrie. Vanwege de hoge warmtevraag, kent de techniek een groot energieverbruik. Zo wordt er op jaarbasis in Nederland en België samen ca. 110 GWh verbruikt voor de productie van gedestilleerde dranken. Dat komt overeen met het energieverbruik van ongeveer 32.500 huishoudens. Drie bedrijven gaan samenwerken om dat verbruik en de bijhorende CO2-uitstoot drastisch te reduceren.